dateTime.tuesday, dateTime.august 23, 2022

Sesu se je plesk na strežniku plesk 2 do sesutja je prišlo zaradi odpovedi centralnega diskovnega sistema, odpoved je potrdil dežurni sistemski tehnik, ki je odredil preiskavo in selitev strani na strežnik sh2, kjer se bo na straneh prikazano sporočilo o izpad zaradi naše napake, napako bomo odpravili do približno 26.8.2022. Vsem prizadetim bomo izplačali dobroimetje v višini 10€. Vse strani bomo iz varnostnih kopji, ki jih še imamo poskusili restavrirati na dan 21.3.2022, ko je bila na strežnik dodana zadnja spletna stran.

časovna tabela del na omrežju plesk 2

NAZIV DELA PRIBLIŽEN ČAS POTEKA DELA
izklop strežnika iz omrežja napajanja in interneta 23.8.2022, 18:00
priprava na postopek formatiranja in namestitev ubuntu server sistema 26.8.2022 6:00
namestitev sistema plesk in priprava na restavriranje varnostne kopije 26.8.2022 7:30
Restavriranje varnostne kopije, priprava na pregled delovanja, nakazovanje dobroimetja na uporabniške račune oškodovancev in preusmerjanje domen na plesk 2 omrezje ter zaprtje statusnega poročila 26.8.2022 9:00
NAZIV DELA DEJANSKI ŠAS DEL IN ZAKLJUČEK
izklop strežnika iz omrežja napajanja in interneta delo je dokončano
priprava na postopek formatiranja in namestitev ubuntu server sistema delo se še ni izvedlo ali se izvaja
namestitev sistema plesk in priprava na restavriranje varnostne kopije delo se še ni izvedlo ali se izvaja
Restavriranje varnostne kopije, priprava na pregled delovanja, nakazovanje dobroimetja na uporabniške račune oškodovancev in preusmerjanje domen na plesk 2 omrezje ter zaprtje statusnega poročila delo se še ni izvedlo ali se izvaja

<< Nazaj